ANASAYFA / HAKKIMIZDA

HOŞGELDİNİZ

ASKLİNİK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ

Lise öğrenimini 2000 yılında Antalya Mahmut Celal Ünal Fen Lisesi’nde tamamladı.

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden 2005 yılında mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalında Doktora eğitimine başladı. 2005-2010 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde akademik ve klinik çalışmalarını yürüttü.

2010 Ocak ayında ‘implant yüzey özellikleri’ üzerine yaptığı tez çalışmasını başarıyla tamamlayarak ‘Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı’ ünvanını aldı. 2010 Nisan ayında başladığı vatani görevini İzmir’de Tabip Teğmen olarak tamamladı. Dalış, kayak ve basketbolla ilgillenmektedir. Aynı zamanda uzun yıllar aktif olarak tiyatro ile uğraşmıştır.

Bir çok mesleki kuruluş ve yardımlaşma derneklerinin üyesidir. 2012 yılından bu yana  Antalya Diş Hekimleri Odası yönetim kurulu üyesi görevini sürdürmekte olup 16. Dönem Genel Sekreterlik görevini yürütmüştür. 17. Dönemde Yürütmeye başladığı Başkan Vekilliği görevini halen sürdürmektedir.  Aynı zamanda Türk Dişhekimleri Birliği delegesidir.

2011 Nisan ayından bu yana Antalya’da bulunan kendisine ait ASKlinik Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’ nde çalışmalarını sürdürmektedir. 

Meslektaşı Selin TOLUNAY KAYA ile evli ve iki oğul sahibidir. .

YAYINLARI

Aybar B, Emes Y, Atalay B, Vural P, Kaya AS, Eren SN, Issever H, Bilir A. “Effects of bone morphogenetic protein on neonatal rat calvarial osteoblast-like cells: an in vitro study”, Journal Of Biomedical Materials Research, Part A 86, 560-8, 2008.

Aybar B, Emes Y, Atalay B, Tanrıkulu S, Kaya AS, Issever H, Ceyhan T, Bilir A. “The influence of titanium surfaces in cultures of neonatal rat calvarial osteoblast-like cells: an immunohistochemical study”, Implant Dentistry,18, 75-85,2009.

Emes Y, Aybar B, Vural P, Saral NY, Atalay B, Kaya AS, Issever H, Yalcin S, Bilir A. “Effects of bone morphogenetic proteins on osteoblast cells: vascular endothelial growth factor, calcium, inorganic phosphate, and nitric oxide levels”,Implant Dent. 2010 Oct;19(5):419-27.

Kaya AS, Cankaya AB, Emes Y, Aybar B, Ergüven M, Bilir A. “The influence of SLA and SLActive surfaces in cultures of neonatal rat calvarial osteoblast-like cells: an immunohistochemical study”, Yayında.

Atalay B, Aybar B, Kaya AS, Meric U. “Obstrüktif Uyku Apnesine Dental Yaklaşım”, Akademik Dental Dişhekimliği Dergisi, 9, 78-81, 2007.

Kaya AS, Emes Y, Atalay B, Aybar B, Issever H, Yalcın S. “Gömük alt 3. molar ile inferior alveoler sinir ilişkisinin değerlendirilmesinde panoramik radyografinin rolü”, İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 42, 17-23, 2008.

Kaya AS, Aybar B, Yaltırık M, Cakarer S, Horoz G, Berberoglu HK., Kasapoglu C, Keskin C. “Er, Cr: YSGG lazerin sert doku üzerindeki etkileri”, Akademik Dental Dişhekimliği Dergisi, 10, 20-23, 2009.

Kaya AS. "Dental Ototransplantasyon : Olgu Sunumu", Antalya Diş Hekimleri Odası Dergisi, 30-32, Şubat 2012.

Kaya AS. "Cerrahi işlemler Öncesi Koagülasyon Testleri.", Antalya Diş Hekimleri Odası Dergisi,27-28, Aralık 2012

Atalay B, Meric U, Tanrıkulu S, Kaya AS, Ceyhan T, Aybar B, Bilir A. “İki Farklı İmplant Yüzeyi Üzerinde Neonatal Rat Calvarial Osteoblast Hücre Morfolojisinin Scanning Electron Microscopy ile İncelenmesi: In vitro Çalışma”, Oral Cerrahi Derneğinin 7. Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneğinin 8. Ulusal Bilimsel Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Bodrum, 27 Mayıs – 2 Haziran 2006.

Atalay B, Emes Y, Kaya AS, Eren SN, Aybar B, Vural P, Issever H, Bilir A. “Bone morphogenetic protein’nin (BMP) osteoblast hücre kültürü transforme growth factor B1 (TGF B1), alkali fosfataz (ALP), laktat dehidrogenaz (LDH) düzeylerine etkisi: In vitro çalışma”, Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 14. Uluslararası Kongresi, Belek, Antalya, 31 Mayıs – 4 Haziran 2007.

Atalay B, Emes Y, Kaya AS, Eren SN, Aybar B, Vural P, Issever H, Bilir A. “Bone morphogenetic proteinin (BMP) osteoblast hücrelerinin morfolojik yapılarına etkilerinin scanning electron microscopy (SEM) yöntemiyle incelenmesi”, Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 14. Uluslararası Kongresi, Belek, Antalya, 31 Mayıs – 4 Haziran 2007.

Kaya AS, Aybar B, Yaltırık M, Cakarer S, Horoz G, Berberoglu HK. “Er, Cr: YSGG laserin sert doku üzerindeki etkileri”,1.Türk Dişhekimliğinde Laser Derneği Kongresi, Antalya, 15-19 Ekim 2007.

Kaya AS, Emes Y, Atalay B, Aybar B, Issever H, Yalcın S. “Gömük alt 3. molar ile inferior alveoler sinir ilişkisinin değerlendirilmesinde panoramik radyografinin rolü”, Oral Cerrahi Derneğinin, 8. Uluslar arası Bilimsel Kongresi Bodrum, 24-29 Mayıs 2008.

Kaya AS, Gülgezen G, Cankaya B, Aybar B. “Bir olgu nedeniyle kompound odontoma”, Oral Cerrahi Derneğinin 8. Uluslar arası Bilimsel Kongresi Bodrum, 24-29 Mayıs 2008.

Kaya AS."İmplant Cerrahisinde Komplikasyonlar",Antalya Diş Hekimleri Odası Seminer Salonu, Antalya, 15 Ocak 2013

Kaya AS. "Temel İmplantoloji Kursu". Rixos Downtown Hotel, Antalya. 18 Ekim 2014.

Kaya AS. “İmplant Cerrahisinde Komplikasyonlar ve Çözüm Önerileri” . Manavgat Kültür Merkezi, Antalya, 23 Mart 2016.

Kaya AS. “İmplant Cerrahisinde Hazırlık Neden Önemli-Anatomik Zorluklar-İmplant Komplikasyonları ile Başedebilmek”. Antalya Diş Hekimleri Odası, Antalya, 13 Mayıs 2016.

Kaya AS. “İmplantolojide Anatomik Zorluklar, Komplikasyonlar ve Mücadele Yöntemleri”. Nobel Biocare Türkiye Sempozyumu. Antalya Gloria Kongre Merkezi, 11-13 Kasım 2016.

Kaya AS. “Komplikasyon(suz) İmplantoloji”. MIA Bahar Sempozyumu. Biruni Üniversitesi, İstanbul, 7-8 Nisan 2017.

Kaya AS, Yücel G. “İmplantolojide Sert ve Yumuşak Doku Manüpülasyonu”. TDB Akademi, İstanbul, 10 Mayıs 2017.

Kaya AS. "Canlı Cerrahi ile İmplatoloji ve Sinüs Lifting Kursu". ASKlinik Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, Antalya. 27 Nisan 2019

Kaya AS, Dikmen M. "Ön Bölge İmplant Uygulamarında Maksimum Estetik". Dedeman Hotel, Denizli. 12 Ekim 2019

Kaya AS, Mısır F. "Üç Boyutlu İmplant Planlama ve Cerrahi Rehber ile Uygulama MI Guided Surgery". The Grand Tarabya Hotel, İstanbul. 18-20 Ekim 2019

Kaya AS. "Anterior İmplant Uygulamarında Maksimum Estetik". Antalya. 24 Nisan 2020

Kaya AS. "Anında İmplantasyon ve Anında Yükleme Protokollerine Straumann BLX Sisteminin Getirdikleri". Antalya. 24 Nisan 2021

KATILDIĞI BİLİMSEL TOPLANTILAR

Oral Cerrahi Derneğinin VIII. Uluslar arası Bilimsel Kongresi. 27 Mayıs-2 Haziran 2006, Yasmin-Bodrum.

Dişhekimliğinde Lazer Derneği Sempozyumu. 8-9 Aralık 2006, Sheraton Hotel, Ankara.

İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü “Uygulamalı Deney Hayvanları Kursu” 17 Mart 2006, İstanbul.

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 14. Uluslararası Kongresi. 31 Mayıs-04 Haziran 2007, Belek- Antalya.

Türkiye Bilimsel Toplantısı “Dental İmplantolojide Klinik ve Bilimsel Yaklaşımlar” 13 Haziran 2007, The Marmara-İstanbul.

Türk Dişhekimliğinde Laser Derneği 1.Kongresi. 15-19 Ekim 2007, Antalya.

Oral Cerrahi Derneğinin VIII. Uluslar arası Bilimsel Kongresi. 24-29 Mayıs 2008, Yasmin-Bodrum.

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 15. Uluslararası Kongresi. 29 Ekim-02 Kasım 2008, Antalya.

BioHorizons Global Symposium. 30 April - 2 May 2009, Chicago, SAD.

Dünya Dişhekimliğinde Lazer Federasyonu’nun Avrupa Bölümü 2. Kongresi. 14-17 Mayıs 2009, Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi, İstanbul.

Batı Dental 10. Yıl Etkinliği Bilimsel Toplantısı, "Klinik Uygulamada Güncel Yaklaşımlar". 11-13 Aralık 2009, Susesi Hotel, Antalya.

BioHorizons Asia Pacific Symposium Series 2011. September 22-23, 2011, Macao, Peoples Republic of China.

Friadent Concept, Indication And Handling of the Friadent Implant System XİVE". October 20-21, 2011, Mannheim, Germany.

Türk Oral İmplantoloji Derneği XXIII. Uluslararası Bilimsel Kongresi. 12-14 Ocak, İstanbul, Turkey.

EDAD ve Dentsply Friadent Ortak Sempozyum; İmmediat Yükleme Konuşmaya Ne Dersiniz ? 2 Mart 2012, Sheraton Hotel Maslak, İstanbul.

EDAD Antalya Temsilciliği Antalya Diş Hekimleri Odası Akşam Semineri. Doç. Dr. Tonguç Sülün, "Temporamandibuler Rahatsızlıklarda Teşhis ve Tedavi" 21 Mart 2012, Antalya

Teamplantoloji Kongresi, 11-13 Mayıs 2012, Magosa, Kıbrıs.

Dentsply Friadent Sempozyumu, Sinus Lifting ve Ogmentasyon Teknikleri. 15-17 Haziran 2012, Girne, Kıbrıs.

Biomet 3İ İleri Cerrahi ve Protez Kursu. 05-08 Temmuz 2012, Marmaris, Turkey.

Biohorizons Symposium Series Italy 2012 ,October 18-20, Rome Marriott Park Hotel,Rome,Italy.

Türk Oral İmplantoloji Derneği XXIV. Uluslararası Bilimsel Kongresi. January 10-12 , 2013, Four Seasons Bosphorus Hotel, İstanbul,Turkey.

"Bruksizm Tanı ve Tedavisi.", Prof. Dr. Koray Oral.Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 02 Mart 2013.

Biohorizons Global Symposium 2013 , April 25- 27 2013, Miami Beach, Florida, Fountainbleau Miami Beach Hotel

Techniques in advanced implantology. Nobel Biocare. Sep 23-25, 2013. Zurich, Swiss.

02-04 Kasım 2013 "Osseointegrasyon ve İleri Cerrahi Kursu". Dentsply Implants. Girne, Kıbrıs.

22 Mart 2014 "Total Dişsiz Vakaların All on 4 Konsept ile Rehabilitasyonu ". Nobel Biocare. Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, İstanbul.

12 Nisan 2014 "İleri İmplantoloji". Dentsply Implants. The Marmara Hotel, Antalya. 16 Nisan 2014 "İmplant Tedavisinde Bunları Yapıyor musunuz?". Nobel Biocare.The Marmara Hotel, Antalya.

14-15 Kasım 2014 "Nobel Biocare Türkiye Sempozyumu". Susesi Hotel, Belek, Antalya.

22 Kasım 2014 "Diş Hekimliği Sempozyumu". Rixos Downtown Hotel, Antalya.

14 Şubat 2015 "Malo Clinic Protokol - All on 4 "" ICC İstanbul Kongre Merkezi, İstanbul.

18 Nisan 2015 "Estetik Bölgede İmplant Uygulamaları". Nobel Biocare. The Marmara Hotel, Antalya.

“Ön Bölge İmmediyat İmplant Yerleştirilmesi Bilim, Sanat ve Limitasyonlar”. Nobel Biocare User Day. 17 Ekim 2015, Kıbrıs.

“Trinia”. Bicon Dental İmplants. 25 0cak 2016, Antalya.

“For Participation in a All-on-4 Surgical Protocol Clinical Course”. 15-16 April 2016, Lisbon.

“Autogeneous vs Bone Subtitute Materials”. Mode Dental İmplant Systems. 4 June 2016, The Marmara Hotel, Antalya.

Nobel Biocare Türkiye Sempozyumu. 11-13 Kasım 2016, Gloria Golf Hotel, Antalya.

MIA Bahar Sempozyumu. 7-8 Nisan 2017, Biruni Üniversitesi, İstanbul.

23. TDB Uluslararası Dişhekimliği Kongresi . 21-24 Eylül 2017, İstanbul Kongre Merkezi, İstanbul.

Nobel Biocare User Day. ‘Yumuşak Doku Kavramının Önemi’. 4 Kasım 2017, Sheraton, Ankara.

ITI Türkiye & Azerbaycan Bölümü Bilimsel Toplantı ve Genel Kurulu. 1-3 Aralık 2017, Susesi Luxury Resort, Antalya.

Nobel Biocare Turkiye Sempozyumu. 9-10 Kasım 2018, Gloria Kongre Merkezi, Antalya

24. TDB Uluslararası Dişhekimliği Kongresi. 27-30 Eylül 2018, Ankara.

ITI Türkiye & Azerbaycan Bölümü Bilimsel Toplantı ve Genel Kurul. 30 Kasım - 2 Aralık 2018, Titanic Deluxe Golf Belek, Antalya.

12. TDB Ulusal Öğrenci Kongresi. 4-5 Mayıs 2018, Ramada Plaza, Antalya.

25. TDB Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi. 4-7 Eylül 2019, İstanbul.

Nobel Biocare User Day. "Total Dişsiz ve Dişsiz Kalmaya Aday Hastalar için All-on-4 Tedavi Konsepti". 2 Kasım 2019. KKTC.

ITI TÜrkiye & Azerbaycan Bölümü Bilimsel Toplantı ve Genel Kurul. 6-8 Aralık 2019. Titanic Deluxe Golf Belek, Antalya.

Straumann BLX Event. 3 Şubat 2020. Tel Aviv, İsrail.

ÜYE OLDUĞU KURULUŞLAR

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği

Antalya Diş Hekimleri Odası

Türk Dişhekimliğinde Laser Derneği

AKEDEMİK İLGİ ALANLARI

İmplant yüzey özellikleri

Hücre Kültürü

Travma

DR. A. SELHAN KAYA

AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ UZMANI


İLK RANDEVUYA GELİRKEN

Kliniğimizdeki ilk randevunuza gelmeden önce bilmeniz gerekenler için tıklayınız.

OPERASYON SONRASI ÖNERİLER

Kliniğimizde geçirdiğiniz operasyonlar sonrası hekimlerimizin sizlere tavsiyeleri için tıklayınız.

ÇALIŞMA GÜNLERİ VE SAATLERİ

Hafta içi : 08:30 – 18:30
Cumartesi Günü : 08:30 – 16:30
Acil durumlar için 24 saat 0 532 766 21 16 numaralı
telefondan ulaşabilirsiniz.